Startside  i  Inspirasjon og dekorasjon i  Konkurranse  i  Tulipan sorter  i  Blomsterpleie  i  Tulipanenes historie
År 1526 1554 1559 1562 1596 1637 1685

Tulipanenes historie - tulipanens vei gjennom Europa
Tulipanen er en av våre mest elskede blomst. I vild tilstand vokser tulipanen fra Tyrkia I vest til Pamirfjellene I øst. Fra disse ville fjellområdene kommer alle vakre blomster som pryder våre hager og stuer. I dag dyrkes tulipaner over hele verden, det finnes mer en 150 sorter og tusenvis av hybrider.

Hvordan og når tulipanen kom til Europa fra det Ottomanske riket I det 16. århundret vet vi ikke helt., men følgende mennesker og hendelser har bidratt til å spre tulipanene rundt om I Europa.

Klikk på kartet eller linkene for å lese mer.

europa

1526 – Arras, France”Tulipan Profeten”
Den Flamske botanikeren Charles de L'Ecluse er ofte nevnt som den viktigste personen I utbredelsen av tulipanen I Europe. I løpet av sin livstid sendte han tusenvis av  tulipanløker til sine kontakter rundt om I Europe.

I 1593 ble han utnevnt til professor ved Univeristy of Leiden hvor han bisto med å etablere en av Europes første  botaniske hager. L’Ecluse la grunnlaget for hollansk tulipan dyrking og løk industri som vi ser idag
Tilbake

1554 – Wien, Østerrike ”Tyrkerne kalte den Tulipam”
En av hovedpersonene I tulipanens historie er uten tvil Ogier Ghiselin de Busbecq. Han var en Flamsk forfatter og herbalist, og han var også den Østerriske kongen Ferdinands ambassadør I Istanbul.

Han er hovedårsaken til at tulipanen kalles tulipan idag. Han hadde forvirret oversetternes ord for beskrivelsen av blomstens form- Tulipam (ordet for tuban) som det aktuelle navn på blomsten. Tyrkerne kalt blomsten ‘laleh’, et navn de hadde lånt fra persiske språket. Når missforståelsen ble avdekket var det allerde for sent, og blomsten ble for ettertiden kalt tulipan.


Tilbake

1559 - Augsburg, Tyskland
Den første tulipanen ble beskrevet av Conrad Gesner (1516-1565), en Sveitsisk botaniker og encyclopedist (forfatter av leksikon) som hadde sett den I  April 1559 I en hage hos en dommer I Augsburg, han malte blomsten, som for ham så ut som en rød lilje. Bildet ble publisert to år seinere I hans De Hortis Germaniae Liber Recens, den første Europeiske illustrasjon  av tulipanen

Tilbake

1596 – Bergen, Norge
Henrik Höjer  var en ung Norsk lege som reiste til Universitetet i Leiden i Holland for å ta sin eksamen. Her møtte han og ble god venn med Charles de L'Ecluse. Når Henrik Höjer reiste tilbake til Bergen tre år etter hadde han mange løker med seg og introduserte hermed tulipanen til Norge. Han fortsatte å motta flere løker fra Charles de L'Ecluse I de kommende år
Tilbake

1637 – Holland
Velstanden vokste dramatisk I Nederland I løpet av første halvdelene av det 17th århundre. Handelsmenn ble formuende og det var store mengder penger I omløp. Med den økte populariteten som tulipanen fikk rundt 1630 oppsto det et spekulativt marked for kjøp og salg av løker. Den økte populariteten for løken førte til større og større spekulasjon uten noen kontrollmekanismer.

På toppen av spekulasjonsboblen kunne prisen nå astronomiske høyder selv på ukjente løker.
En enkel løk av Admiral van Enkhuisen ble solgt for 5400 gulden som var det samme som 15 årslønner for en murer.

Prisene nådde ekstreme høyder og en dag I 1637 kollapset markedet og forårsaket den første økonomiske bobblen I verden. Rykter spredte seg og panikken brøt løs blandt spekulantene I løkhandelen, og mange familier ble ruinert.


Tilbake

1685 – Uppsala, Sverige
Det er usikkert når den første tulipanen kom til Sverige. Olof Rudbeck Sr. var den første til å dokumentere sin tulipanhage. Han hadde tatt med seg frø og løker etter et besøk I Holland, og han hadde samlet 38 forskjellige typer tulipaner i sin botaniske hage I 1685.
Tilbake

Uppsala Sverige Wien, Österrike Bergen, Norge Nederländerna Augsburg, Tyskland Antwerpen, Belgien Arras, Frankrike